TÚI GIẤY – Những điều thú vị

Bạn có biết? Với tiêu chí tinh giản và vui vẻ, chúng tôi muốn gửi tới các bạn một số hoạt động hỗ trợ việc học tập của trẻ sử dụng chiếc túi giấy. 1. Túi sờ và đoán Mục đích: rèn cho học sinh khả năng nhận biết đồ vật xung quanh (hình dạng, …